Ghibli
Mononoke

Mononoke

Nigihayami Kohaku Nushi

Nigihayami Kohaku Nushi

Wizard's Heart

Wizard's Heart

Nausicaa

Nausicaa

From Studio Ghibli's "Princess Mononoke"